Ekosähköä

Ekosähköstä ja uusiuvista energianlähteistä.
 
Tuulivoimalasta ei vedetä sähköjohtoja ympäristöystävällisen sähköon ostajalle, joten kaikki sähkö mitä jokaisen pistorasiasta tulee on sekoitusta monista eri tuotantotavoista, kuten vesivoimaa, tuontisähköä, ydinvoimaa jne. Uusiutuvaa energiaa tuottavat sähköyhtiöt eivät voi kuitenkaan myydä enempää uusiutuvilla energialla tuotettua sähköä, kuin sen verran minkä verran niillä on uusiutuvien energian tuotantoa. Mikäli kaikki ihmiset ostaisivat uusiutuvaa energiaa, niin sähkön tuottajat joutuisivat investoimaan lisäkapasiteettiin. Muuten he menettäisivät asiakkaita muille firmoille. Juuri tämän takia ekosähkö on ympäristöystävällistä, sillä jos niin monet haluavat sitä ostaa että sitä ei riitä kaikille, on sähköyhtiöiden rakennettava sitä lisää tai myytävä ei-oota. Toisaalta vaikka kukaan ei ostaisi ympäristöystävällistä sähköä niin siitä huolimatta nykyiset uusiutuvilla energianlähteillä toimivat voimalaitokset jauhaisivat sähköä, jolloin ”ekosähköä” myytäisiin vähän kaikille sähköyhtiön asiakkaille, vaikka he eivät sitä haluaisikaan. Jollain energiayhtiöilä ekosähköstä perittävä lisämaksu puolestaan suunnataan ympäristölle hyödyllisiin kohteisiin, joten siinäkin mielessä ekosähkön ostaja tekee ympäristöteon, jolloin ostaja saa oikeasti vastinetta hieman kalliimmalle sähkölleen.
Kuluttajien lisäksi myös valtio tulee uusiutuvan energian tuotantoa veroilla ja syöttötariffeilla. Syöttötariffi on valtion säätämä sähkön takuuhinta uusiutuvan energian tuottajille. Mikäli sähkön markkinahinta on syöttötariffia matalampi, valtio maksaa sähkön tuottajalle hintojen välisen erotuksen. Syöttötariffien tarjoama takuuhinta, rohkaisee myös uusien alan yrityksien perustamista. Syöttötariffin kulut kerätään kuluttajilta sähkölaskussa.
Suomessa on vireillä paljon suunnitelmia uusiutuvan energian lisäämiseksi. Remonttien yhteydessä vesivoiman kapasiteettia ja hyötysuhdetta voidaan lisätä rakentamatta sinällään mitään uutta. Patoaltailla voidaan lisätä säätövoimaa ja kaukolämpölaitoksissa biopolttoaineet kuten puun hake on alkanut vähitellen korvaamaan mm. öljyä.
Ympäristöystävällistäkin sähköä parempi on säästää sähköä.

Lähetä kommenttisi tai oma säästövinkkisi